Công dân kỹ thuật số Nền tảng toàn cầu

Breaths đã xuất hiện! Để giúp bạn trở thành một công dân kỹ thuật số hạnh phúc trên phạm vi toàn cầu. Nó trao quyền cho mọi người có được cuộc sống tự do trên Internet.

Trở thành công dân kỹ thuật số Các tài liệu Bạn đã đăng ký thành viên hay chưa? Đăng nhập tại đây.

3 bước để trở thành Breathsian - Chuẩn mực mới của quyền công dân kỹ thuật số Theo Wikipedia: Công dân số là người có kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ để kết nối và tham gia các hoạt động xã hội, kinh doanh và chính trị trên nền tảng số. Breathsian là tiêu chuẩn mới của công dân kỹ thuật số toàn cầu đang được Breaths theo đuổi và phát triển lấy cảm hứng từ khái niệm Digital Nomad. Hướng tới những công dân số với sự tự do đích thực, cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng.

Bước 1 : Đăng ký tài khoản Breaths miễn phí để truy cập các sản phẩm kỹ thuật số từ nền tảng Breaths.
Bước 2 : Bắt đầu học và ứng dụng các công cụ số để bắt đầu hành trình trở thành công dân số toàn cầu.
Bước 3: Chia sẻ trải nghiệm của bản thân với cộng đồng để bắt đầu sống theo cách của bạn.

Trở thành một công dân kỹ thuật số hạnh phúc ngay hôm nay! Breaths được tạo ra bởi cộng đồng công dân kỹ thuật số toàn cầu và trao quyền cho cộng đồng quản trị thông qua mô hình DAO.

VIDEO